นโยบายการเข้าใช้แคเรียเจทท์

การปกป้องสิทธิส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญที่ทางแคเรียเจทท์ตระหนักถึง ในส่วนนี้จะอธิบายถึง การเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ ที่คุณได้ให้มาในระหว่างที่คุณใช้งานบนเว็บไซต์ http://www.careerjet.co.th

ข้อมูลการเข้าดูเว็บไซต์

เราจะมีการเก็บข้อมูลการเข้าใช้เว็บไซต์ เมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์แคเรียเจทท์โดยอัตโนมัติ รวมไปถึง หน้าที่คุณเข้าดู ระยะเวลาการเข้าใช้ในแต่ละหน้า และบราวเซอร์ที่คุณใช้ในการดูเว็บไซต์ เราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวิเคราะห์งานที่คุณต้องการและพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น

โดยทั่วไปคุณสามารถเข้าดูเว็บไซต์ของเราโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลบุคคล แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ในการยืนยันการเข้าใช้สำหรับบางส่วนของเว็บไซต์ เราอาจถามข้อมูลบางส่วนของคุณเช่น ชื่อ, อีเมล์ และประวัติการทำงาน โดยข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อยืนยันข้อมูลในการเข้าใช้งานในส่วนที่คุณต้องการ และเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

เราจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่คุณต้องการให้เราเปิดเผย เช่น กรณีที่คุณสมัครงานผ่านเว็บไซต์ หรือ ในกรณีที่คุณเลือกที่จะให้ผู้ประกาศรับสมัครงานสามารถค้นดูประวัติการทำงานของคุณ
ภายใต้การควบคุมของเรา ในทางกฎหมายเราสามารถเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อองค์กรของรัฐ หรือบริษัทในเครือของแคเรียเจทท์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้อย่างถูกต้องตามกฎและเงื่อนไข

การลบข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลาโดยทำการลบแอคเคาท์ของคุณ

Careerjet ใช้ cookies เพื่อให้เว็บไซต์ของเรามีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากในเว็บเบราเซอร์ส่วนใหญ่คุณสามารถลบ cookies จากฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ และสามารถบล็อก cookies ได้ทั้งหมดหรือได้รับคำเตือนก่อนที่ cookies จะถูกเก็บบันทึกไว้ ทางเราจึงต้องการเรียนให้ทราบว่า การบริการและทำงานของ Careerjet อาจไม่สมบูรณ์ถ้าคุณมีการลบ cookies ออก

Careerjet อนุญาตให้มี cookies ของบุคคลที่สามในเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น เครื่องมือต่างๆของบุคคลที่สาม รวมถึงผู้ที่อนุญาตให้มีการแชร์ social media อาจใช้ cookies ที่จะจำการตั้งค่าของผู้ใช้ Careerjet ได้มีการใช้บริการการวิเคราะห์เว็บจากบุคคลที่สามซึ่งมีการใช้ cookies ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการเข้าชมของ user ไปยังเว็บไซต์ (รวมทั้งที่อยู่ IP) และทรัพยากรต่างๆที่พวกเขาเข้าถึงบนเว็บไซต์ บริการวิเคราะห์เว็บจากบุคคลที่สามนี้ได้มีการรายงานข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อที่จะช่วยให้เราเข้าใจ user ที่เข้าใช้เว็บไซต์ของเราได้มากขึ้น นอกจากนี้การวิเคราะห์เว็บบุคคลที่สามนี้อาจมีการแชร์ข้อมูลร่วมกับ บริษัทโฆษณาต่างๆของบุคคลที่สามซึ่งอาจจะเปิดใช้งานตามความสนใจและการกำหนดเป้าหมายบริการโฆษณา

Careerjet ใช้บริษัทโฆษณาของบุคคลที่สามที่อาจวางหรือเข้าถึง cookies บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ที่จะแยกแยะเว็บเบราเซอร์ของคุณไม่ซ้ำกันและติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโฆษณาบนเว็บเบราเซอร์ของคุณเช่นชนิดของโฆษณาแสดงและหน้าเว็บบนที่โฆษณาปรากฏ บริษัท เหล่านี้อาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมไปยังเว็บไซต์ของเราและยังเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อที่จะให้โฆษณาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่สนใจของคุณบนเว็บไซต์ของเราหรืออื่นๆ บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้เรายังอาจจะให้ผู้โฆษณาของบุคคลที่สามสามารถที่จะปรับแต่งโฆษณาของพวกเขาในเว็บไซต์ของเราโดยใช้ข้อมูลและการตั้งค่าที่เรามีให้กับพวกเขา อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุถึงตัวคุณอย่างเฉพาะเจาะจง

บริษัทโฆษณาของบุคคลที่สามที่ใช้โดย Careerjet ดำเนินงานภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวเองและเราแนะนำให้คุณที่จะตระหนักถึงนโยบายของบริษัทเหล่านี้ เนื่องจาก Careerjet ไม่ได้มีการควบคุมหรือการเข้าถึงข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ใน cookies ที่มีการกำหนดไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณจากผู้โฆษณาของบุคคลที่สาม

คุณอาจจะเลือกที่จะไม่ใช้ Google Advertising Features โดยไปที่ Google Ads Preferences Manager

ระบบความปลอดภัย

เพื่อช่วยในการปกป้องข้อมูลส่วนตัว แคเรียเจทท์ได้มีระบบป้องกันการเข้าถึงมูลที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลสำคัญของคุณ แต่ถึงอย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันความเสี่ยงได้อย่างสมบูรณ์ และทางแคเรียเจทท์ไม่สามารถการันตีได้ว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะไม่เปิดเผย เว้นเสียแต่ในทางที่อธิบายไว้ในโยบายการใช้งาน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้งาน

ทางเว็บไซต์สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้งานได้ในทุกโอกาส โดยทางเราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้งานไปยังอีเมล์ที่คุณได้ให้ไว้

คำถาม?

ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการใช้งาน กรุณาติดต่อเรา