เราเป็นใคร

แคเรียเจทท์ เป็นเว็บไซต์สำหรับหางาน ออกแบบด้วยเทคโนโลยีเสิร์ซเอนจิน ช่วยให้ง่ายขึ้นในการค้นหางานบนอินเทอร์เน็ต สามารถค้นหางานด้วยการเลือกจากตำแหน่งงานว่างบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งระบบจะทำการค้นหาในแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่จากหลากหลายเว็บไซต์บริษัท, เว็บไซต์ตัวแทนรับสมัครงาน และเว็บไซต์สมัครงานขนาดใหญ่ คุณสามารถหาค้นหางานและบันทึกหน้านั้นๆ ไว้สำหรับการเข้าดูในครั้งต่อๆไป คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งงานว่างโดยตรงจากบริษัทนั้นๆ โดยแคเรียเจทท์จะเป็นเสมือน ตัวนำทางไปสู่เว็บไซต์ประกาศรับสมัครงานเหล่านั้น
และแคเรียเจทท์ ยังเป็นเว็บไซต์เสิร์ชเอนจินที่มีเครือข่ายมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก และได้แปลเป็นภาษาต่างๆ 28 ภาษา

เทคโนโลยีของเรา

แคเรียเจทท์ใช้เทคโนโลยีอันชาญฉลาดในการตรวจจับเว็บไซต์ประกาศรับสมัครงาน ไม่ว่าจะเป็นจากบริษัทที่ประกาศ รับสมัครงานเพียง 1-2 ตำแหน่ง ไปจนถึงเว็บไซต์ของบริษัทจัดหางานขนาดใหญ่ รายการตำแหน่งงานเหล่านั้นได้ถูกตรวจจับด้วยเทคโนโลยีอันชาญฉลาด ไปสู่หน้าเว็บไซต์หลักของเรามากกว่า 58000 เว็บไซต์ต่อวัน

ติดต่อเราได้อย่างไร

ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ กรุณาติดต่อเรา